Soutěž o hodinky MiJa Eshop MiJa

registrace »
zapomenuté heslo »
K dnešnímu dni 7.4.2020 nabízíme 3234 modelů a 108 značek.
Tisknout


Soutěž o originální hodinky MiJa

Soutěž byla ukončena 15.12.2015 . Výhercem exkluzivních hodinek mija-111-250-121-111 je:

Jana Metlíková.


mija-111-250-121-111

Internetový obchod Zlato-stribro-hodinky.cz nabízí široký sortiment dětských, pánských a
dámských hodinek předních světových značek - Fextina, Swatch, Tissot a Miss Sixty. U nás dále
nakoupíte zlaté a stříbrné šperky a kvalitní pera.
Kromě prodeje produktů, společnost MiJa SÚ s.r.o. v exkluzivní kolekci vyrábí vlastní značku
hodinek MiJa. Ty jsou skloubením precizní práce, prvotřídních materiálů, designu a ceny. Pakliže
chcete být originální, zvolte hodinky MiJa. Právě vlastní řady hodinek se týká dnešní soutěž.

Stačí odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku a hodinky MiJa mohou být vaše.
V jakém roce byla založena firma MiJa?

Správné odpovědi zasílejte na: mijahodinky@gmail.com do 15.12.2015

Podmínky soutěže
1. Organizátor soutěže:
MiJa SÚ s.r.o.
se sídlem Tř.9.května 515, 39002, Tábor
IČ: 48203084
DIČ: CZ-48203084
(dále jen „organizátor“)
2. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky od 7.prosince do 15. prosince 2015 (dále jen „místo konání
soutěže“ a „doba konání soutěže“).
3. Účast v soutěži:
·Spotřebitel se účastní soutěže následujícím způsobem: Soutěžícím se může stát pouze fyzická
osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době konání soutěže
správně odpoví na soutěžní otázky na http://www.zlato-stribro-hodinky.cz/ a vyplní kompletně
své osobní údaje.
·Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené
podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených
podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
·Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou
do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např.
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. V takovém případě se
výhercem stává soutěžící, který bude určen jako další v pořadí (losování ze správných odpovědí).
·Této soutěže se může jedna fyzická osoba zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak vždy maximálně
jednu výhru.
4. Výherce, výhry v soutěži a předání výher:
Výhercem v soutěži se stane soutěžící, který splní podmínky soutěže - zasláním správných
odpovědí na otázky, které se v plném znění nachází na http://www.zlato-stribro-hodinky.cz/
5. Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách http://www.zlato-stribro-hodinky.
cz/ a to nejpozději do 20. 01. 2015 organizátorem soutěže. Výhra bude výherci zaslána na
adresu vyplněnou v osobních údajích. Organizátor není odpovědný za nedoručení výher na adresy
výherců soutěže. Výhry budou výhercům automaticky odeslány do 60 dnů po ukončení soutěže. V
případě nemožnosti výhry doručit (např. vrácení odesílateli) či jejich nepřevzetí výherci nebo v
případě jiného problému s doručením výher, propadají tyto výhry bez náhrady zadavateli.
6. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek, oznámení zasílaných
prostřednictvím pošty, elektronické pošty či jiným způsobem.
7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
8. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či
soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
10. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a
zadavatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména výherce po dobu neurčitou.
11. Organizátor ani zadavatel nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry,
nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok
na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora či zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
12. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže zaslaná díla,
která neodpovídají pravidlům soutěže nebo jinak odporují dobrým mravům či právním předpisům
ČR, případně mohou poškodit tuto soutěž nebo dobrou pověst zadavatele.
13. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z
účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.
14. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s
příslušnými právními předpisy.
15. Soutěžící svým souhlasem o použití svých osobních údajů na http://www.zlato-stribro-hodinky.
cz/ (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas s jejich zařazením do databáze společnosti MiJa
SÚ s.r.o. se sídlem Tř.9.května 515, 39002, Tábor, IČ: 48203084, DIČ: CZ-48203084, jakožto
správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro
marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání
souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na
Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
16. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, zadavatele a všech
spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba,
která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.