Diamant a briliant

DIAMANT a BRILIANT

Výrobek je osázen diamanty. Ke každému produktu, který má alespoň jeden diamant je přiložen certifikát o pravosti a výbrusu diamantu. Co je diamant? Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno "adamas", tj. nepřemožitelný. Různé osoby mohou diamant popsat různě. Nejucelenější informaci by asi mohl podat gemolog (gemologie je vědní obor zabývající se studiem drahých kamenů). Pro chemika je diamant čistý uhlík - stejně jako grafit, pro fyzika nejtvrdší přírodní látka se skvělými optickými vlastnostmi, pro klenotníka surový kámen, jehož vybroušením lze získat velmi ceněný drahokam používaný tradičně pro zásnubní prsteny a luxusní šperky, pro esoterika je diamant symbolem věčnosti, čistoty a síly. Sean Connery se v bondovce."Diamanty jsou věč   Zobrazit všechny výrazy ze slovníku hodináře

 

Diamanty jsou věčnéSmaragdy, rubíny, safíry a diamanty byly od pradávna symbolem majetku a moci. Dříve byly ukládány do střežených královských pokladnic, dnes do neméně střežených trezorů klenotnických firem, bank a celebrit. Proč a jak investovat do drahých kamenů? Co je diamant?Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno "adamas", tj. nepřemožitelný. Různé osoby mohou diamant popsat různě. Nejucelenější informaci by asi mohl podat gemolog (gemologie je vědní obor zabývající se studiem drahých kamenů). Pro chemika je diamant čistý uhlík - stejně jako grafit, pro fyzika nejtvrdší přírodní látka se skvělými optickými vlastnostmi, pro klenotníka surový kámen, jehož vybroušením lze získat velmi ceněný drahokam používaný tradičně pro zásnubní prsteny a luxusní šperky, pro esoterika je diamant symbolem věčnosti, čistoty a síly. Sean Connery se v bondovce "Diamanty jsou věčné" ocitl kvůli svému zájmu o pašeráky těchto drahých kamenů dokonce v rakvi směřující do pece v krematoriu. My se však budeme zabývat diamanty z pohledu investora. Proč investiční diamanty?Pro investory je nákup broušených diamantů způsobem pro jisté uložení majetku hlavně v dobách nejistých. Oproti jiným investicím stejného typu (do drahých kovů, starožitností, nemovitostí atd.) mají investiční diamanty spoustu výhod - značné bohatství se doslova vejde do kapsy, lze je snadno ukrýt a přepravovat a díky celosvětovému zájmu o diamanty je lze kdekoliv snadno prodat. Dlouhodobý vývoj nasvědčuje tomu, že diamanty jsou investicí, která se bez velkých cenových výkyvů trvale zhodnocuje (viz graf). S ohledem na postupné vyčerpání světových zásob by se ceny investičních diamantů měly zvyšovat nadále přinejmenším tak jako doposud. Jak se z diamantu stane briliant?Diamant je název surového kamene, který bývá čirý, případně lehce zabarvený do žluta, růžova nebo modra, vzácně černý. Těží se v povrchových dolech v jižní Africe, Austrálii, Indii, Brazílii a na Sibiři. Briliant je prostorový tvar s 56 facetami (ploškami), do něhož se diamanty nejčastěji brousí. Často se tedy hovoří i o investičních briliantech. Protože surovina pro výrobu briliantů je velmi drahá a v případě větších či jinak zajímavých kamenů si žádný omyl nelze dovolit, bývá každý použitý brus nejprve modelován s použitím počítače a zkušební projekce průchodu světelných paprsků. Poptávka po briliantech je zejména v USA, Japonsku, arabských zemích i jinde ve světě. Každý vytěžený diamant musí být podle tzv. kimberleyské deklarace od 1. ledna tohoto roku vybaven nezfalšovatelným certifikátem původu, který má zabránit zneužívání výtěžku z obchodu se surovými diamanty pro financování teroristů a občanských válek, zejména v subsaharské Africe. Některé diamanty totiž právem nesly přívlastek "krvavé". Tento certifikát je však důležitý zejména pro zpracovatele a obchodníky se surovými diamanty. Co jsou investiční diamanty?Především: ne všechny diamanty lze považovat za investiční! Pouze hodnota kvalitních kamenů trvale stoupá a nepodléhá ekonomickým, inflačním ani politickým vlivům. Investiční diamanty musí mít mezinárodní certifikát vydaný gemologickou laboratoří, obsahující popis kamene (mj. barva, čistota, velikost a kvalita brusu). Pro zajištění bezpečné informace o kvalitě a tím i likvidity se investiční diamanty prodávají v zapečetěném pouzdře (zatavené ve fólii), v němž je vložen i mikrofiš se zmenšeninou certifikátu. S diamanty se obchoduje především na diamantových burzách. K nejznámějším střediskům obchodu s diamanty patří především Antverpy, dále pak New York a Izrael. Aktuální ceny investičních diamantů lze kdykoliv zjistit v celosvětově respektovaném ceníku, který v měsíčníku RAPAPORT DIAMOND REPORT přináší společnost působící na diamantové burze v New Yorku. Doporučené parametry investičních diamantů:Barva (Colour): pouze čistě bílé kameny barev D - F (dle GIA).Čistota (Clarity): vysoce čisté kameny stupně FL VS (dle GIA). Velikost (Carat): doporučená velikost 0,5 - 1,5 ct., u portfoliové investice od 0,25 ct. (1 ct. = 0,2 g).Brus (Cut): dokonale broušené kameny se správnými proporcemi a symetrií (zejména kulatý briliant). Kde pořídit investiční diamanty?O možnostech nákupu investičních diamantů získáte informace ve většině bank a v dobrých firmách zabývajících se investičním poradenstvím. Pro vlastní nákup pak lze spíše doporučit: kupujte jen kvalitní kameny, pouze od specializované firmy, která má přístup na světové diamantové burzy, aby se eliminovala rizika a navýšení cen prostředníky. Vhodným načasováním nákupu a využitím všech možností (opce, předkupní práva, aukce, přímý kontakt na brusírnu atd.) lze získat cenovou výhodu. Jak bylo uvedeno, samozřejmostí je mezinárodně uznávaný certifikát (HRD, GIA apod.). Poplatky za zprostředkování obchodu na diamantových burzách činí v průměru 4 % z ceny diamantu. Jaký investiční diamant pořídit?Rozhodování o tom, jaký konkrétní diamant koupit, je obtížné. Vodítkem je maximální cena, kterou touto formou hodláme investovat. Pořídit bychom měli ten nejkvalitnější vysoce čistý, čistě bílý a dokonale broušený briliant, který se za námi stanovenou cenu dá sehnat. Lepší bývá menší bezchybný kámen než velký s vadou. V každém případě se však vyplatí dát na kvalifikované doporučení obchodníka s investičními diamanty nebo specializované poradenské firmy. Pro koho je tato investice vhodná?Nákup investičních diamantů je obecně určen pro konzervativní, dlouhodobé investory jako bezpečná "jistící" investice, od níž lze očekávat spíše zachování hodnoty nežli velké zisky. Cena, za niž lze pořídit investiční diamant, začíná na 30 000 Kč, prakticky se však vyplatí kupovat kameny s cenou minimálně 100 000 Kč. V běžném investičním portfoliu je pro takovéto investice doporučován podíl 5 - 10 % celkového majetku. Investiční horizont by zde měl být delší než 5 let. Jak neprodělat při nákupu drahých kamenů?Na rozdíl od diamantů není trh s barevnými drahými kameny zdaleka tak rozvinutý a transparentní. Odlišná jsou pravidla pro hodnocení jejich kvality a posuzování ceny je vždy velmi individuální, takže běžný investor může daleko snadněji prodělat. Koneckonců v úvěrových podvodech, v nichž hlavní roli hrály v posudcích cenově nadhodnocené safíry, rubíny a smaragdy, prodělaly české banky v první polovině devadesátých let kolem 20 miliard korun! Způsobů, jak falšovat drahé kameny, je spousta. Pravděpodobnost, že teoretickými znalostmi, praktickými zkušenostmi a technickými prostředky nevybavený laik při pokoutním nákupu drahých kamenů narazí na podvodníka, hraničí téměř s jistotou. Přivést si ze zahraniční dovolené skleněnou imitaci briliantu do Čech, když patříme do světové špičky ve výrobě bižuterie, je jako nosit dříví do lesa. Dokonce i když je kámen pravý, je-li zasazen ve šperku, nelze spolehlivě posoudit jeho čistotu, tj. různé defekty, zakryté pukliny, nečistoty a barevné přechody. Skutečná hodnota nekvalitního kamene pak je zlomkem skvělé ceny, za níž vám jej prodal obchodník. Narazit můžete čím dál častěji rovněž na syntetické kameny. Mají fyzikální a optické vlastnosti prakticky shodné s kameny přírodními a lze je rozeznat jen pomocí speciálních metod. Jejich zdokonalená výroba od drobných kamenů pro technické účely postupně přešla až ke kamenům šperkařským. Od přírodních se syntetické kameny liší především podstatně nižší cenou. Obdobné problémy vás mohou potkat i při nákupech v České republice. Jako minimální bezpečnostní opatření, když už chcete kupovat jako investici šperk s drahými kameny, rozhodně požadujte Prohlášení o shodě, které je povinen každý obchodník vydat. V něm by měl být šperk i kameny přesně popsány, a pokud by byly později zjištěny jakékoliv nesrovnalosti, lze účinněji vymáhat vzniklou škodu. Pozor na špatnou pověst některých kamenů!Diamant by měl být pro svého majitele zdrojem síly a štěstí, nejlépe je-li darován. Neoprávněnému majiteli však může přinášet naopak smůlu. Snad nejznámější je historie modrofialového diamantu Hope, jehož všichni majitelé postupně zemřeli buď na popravišti nebo jinou nepřirozenou smrtí. Nepomohlo ani rozdělení diamantu na tři části. S jednou z nich se potopil Titanik. Takže si dobře rozmyslete, než nastoupíte na zaoceánský parník s diamantem neurčitého původu v kapse!