Obecné pojmy

Sekunda -

základní jednotka času, která představuje 1/86.000 díl slunečního dne, to znamená doby, za kterou se Země otočí kolem vlastní osy. Poté, co se po 2. světové válce objevily atomové hodiny, bylo zjištěno, že Země se otáčí s nepatrně malou nepravidelností. Proto bylo přijato rozhodnutí změnit normu měření sekundy. To udělala 13. generální konference měr a vah v roce 1967. Bylo stanoveno toto: sekunda je díl času rovný 9.192.631.770 periodám frekvence záření atomu cCesia 133 při přechodu mezi dvěma sousedními stálými hladinami.

Počet kyvů setrvačky

- je stanovován počtem půlkyvů kolečka setrvačníku za hodinu. Setrvačník mechanických hodin obvykle dělá 5 nebo 6 půlkyvů za sekundu (to znamená 18.000 nebo 21.600 za hodinu). U vysokofrekvenčních hodin dělá setrvačka 7, 8 nebo i 10 půlkyvů za sekundu (to znamená 25.200, 28.800 nebo 36.000 za hodinu).

Natahování hodinek

- operace, spočívající v natáčení hlavního (natahovacího) pera hodinek. Tato operace se může provádět dvěma klasickými způsoby - manuálně a automaticky. Při manuálním natahování se pero natahuje pomocí natahovací korunky hodinek. Při automatickém natahování se využívá otáčení rotoru zvláštního tvaru, který přeměňuje otáčivou energii na energii nezbytnou pro natahování hlavního pera.

Koaxiál

Koaxiální rozmístění prvků - termín, který se používá pro označování součástek s totožnými osami otáčení. Příkladem je časová a minutová ručka.

Kalibr

- je termín, který se využívá pro označení rozměrů a typu hodinového mechanismu. Zpravidla odpovídá číslo kalibru největšímu vnějšímu rozměru mechanismu měřeného v čárkách (1 čárka = 2,255 mm = 1/12 palce) a u některých firem je prostě jen souborem symbolů pro označení toho či jiného modelu (například L 901 u Longines).

Kabošon

- způsob broušení drahokamů do polokoule. Zpravidla se kabošony používají pro zdobení natahovací korunky a v ouškách upevnění náramku nebo řemínku k plášti hodinek.

Chronometr

- zvlášť přesné hodinky, které prošly řadou zkoušek přesnosti a obdržely příslušná osvědčení. Nepřesnost chodu chronometru představuje jen několik sekund za den při využití v běžných teplotních rozmezích.

Hrazený smalt

- složitá technologie, která se používá při výrobě ručně upravovaných číselníků. Podstata technologie spočívá ve vytvoření hlubokých zářezů do číselníku, do kterých se potom ukládá drát. Mezery mezi dráty se zaplňují tenkou vrstvou prášku, který se po vyžíhání se změní v tuhý smalt, který se potom leští.

Gilošování

- způsob zpracování číselníků, při kterém se pomocí gravírovacího stroje připraví kresba jako kombinace jednoduchých a zahnutých čar.

Čárka

- tradiční míra měření rozměrů časového mechanismu, která se rovná 2,255 mm a nebo 1/12 palce.

Breguet

- kapesní hodinky s bitím, vyráběné v dílně Abraham-Louise Bregueta.